fredag 28 oktober 2016

Allt skall tagas från mig...


Idag kom en diktstrof till mig så starkt... Allt är mitt, och allt ska tagas från mig... det var lätt att hitta den kända dikten av Per Lagerkvist där strofen hör hemma. Så vacker!

Det är vackrast när det skymmer.
All den kärlek himlen rymmer
ligger samlad i ett dunkelt ljus
över jorden,
över markens hus.

Allt är ömhet, allt är smekt av händer.
Herren själv utplånar fjärran stränder.
Allt är nära, allt är långt ifrån.
Allt är givet
människan som lån.

Allt är mitt, och allt skall tagas från mig,
inom kort ska allting tagas mig.
Träden, molnen, marken där jag går.
Jag ska vandra -
ensam utan spår.