måndag 10 november 2014

Att samtala är nödvändigt

Den här bilden har jag lånat från @MEGRYAN4EVER på Instagram...

Att vara författare är ett ensamt jobb. Att samtala är nödvändigt!

"Att resonera, att samtala är djupt nödvändigt. Om du inte samtalar kan du hamna i din övertygelses våld. Och du ska veta att det inte går att föra samtal med sin övertygelse. Övertygelsen är havande med intigheten och ingendera går att samtala med."
Ur Gör mig levande igen av Kerstin Ekman

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar